הקלטות נדירות: הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ותלמידיו

בסרטון זה בא לידי ביטוי יחסו התקיף והמוחלט של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, נגד עליה להר הבית. בסרטון מופיעות שלוש הקלטות נדירות של הרב עצמו, וכן דעתם של שישה מתלמידיו הקרובים ביותר, כולל בנו הרב יוסף אליהו זצ"ל. כמו כן מובאים ציטוטים בנושא, לא כל כך ידועים, משני ספרים שכתב הרב בסוף חייו.

הסרטון שישים סוף לספקות על דעת הרב מרדכי אליהו בענין הר הבית.

#ראשי

תנועת "מורא מקדש" קמה ע"י אנשי תורה ואמונה, השואפים להביא לידי ביטוי והעצמה, את דעת התורה, הפשוטה הברורה והמקובלת, בדבר היחס הנכון אל מקום המקדש והר בית ד'.

מורא מקדש