לקט עדויות מרנן ורבנן תלמידי הרצי"ה על יחסו של רבנו לעליה להר הבית בזמן הזהתנועת "מורא מקדש" קמה ע"י אנשי תורה ואמונה, השואפים להביא לידי ביטוי והעצמה, את דעת התורה, הפשוטה הברורה והמקובלת, בדבר היחס הנכון אל מקום המקדש והר בית ד'.

מורא מקדש