לקט עדויות מרנן ורבנן תלמידי הרצי"ה על יחסו של רבנו לעליה להר הבית בזמן הזה