"ומקדשי תיראו" - גיליון 3


לגיליון זה מצורף מכתב תמיכה בארגון מאת הגאון הרב דוד לאו הרב הראשי לישראל ויו"ר מועצת הרבנות הראשים ומאמרים מאת הרב אביגדור נבנצל והרב זלמן קורן.

המאמר המרכזי עוסק בשיטת הרצי"ה בדבר איסור העליה להר הבית בזמן הזה. למאמר מצורף לקט עדויות מתלמידי הרצי"ה על יחסו של רבנו לעליה להר הבית בזמן הזה.

להורדת הגליון - לחץ כאן.


תנועת "מורא מקדש" קמה ע"י אנשי תורה ואמונה, השואפים להביא לידי ביטוי והעצמה, את דעת התורה, הפשוטה הברורה והמקובלת, בדבר היחס הנכון אל מקום המקדש והר בית ד'.

מורא מקדש