הרצי"ה - יום ירושלים תשלג

"מרן הרב (הרב גורן) הזכיר, כשנפגשנו אז, באותו יום רביעי. אי אפשר לשכוח את אותו יום רביעי. אני נזכר... באו לקחת אותי, קראו לי, פתאום: הרב צבי יהודה... בא מנחם. נבהלתי, למטה מחכה זחל"ם. נו טוב, פעם ראשונה בחיי ישבתי על מין כֶלי כזה... לא ידעתי איך יושבים פה. אז הוא סידר אותי, בפחד, בזהירות. תחזיק את היד פה, יד פה. אני שואל אותו, מנחם, תגיד לי, אתה הייתי שם, אני לא הייתי שם, ואינני משתמש בהיתרים לכניסה להר הבית. אז יש הרבה שערים, איך נכנסתם? אז הוא אומר לי, כל השערים פתוחים לפנינו. אח"כ הוא הביא אותי, אף פעם לא הייתי שם בסביבה. משך זמן רב נוסעים ונוסעים, אינני יודע איפה, לאן אתה מביא אותי.

אח"כ אומר לי פתאום: אנחנו בהר הבית. אני נבהלתי. אני רוצה לברוח, תצא, אמרתי. אני לא ידעתי שאנחנו ניכנס להר הבית. אז אני אומר: נצא מכאן, תראה לי איפה לברוח מכאן. נו, זה כבר היה ממול הבניין שלהם (המסגד).

הרב גורן: המעבר היה דרך שער האריות.

הרב: כן, מקודם לא היה אפשר בדרך אחרת. אז הוא הכניס אותי דרך זה.