הקלטת הרצי"ה ג׳ אלול תשכ״ח - על "החיטוטים"


והלכה למעשה, והלכה עובדתית, של קדושת מקום מקדשנו, קדושת הר הבית. שהלכה שבמשנה שם (מסכת ברכות פרק ט משנה ה): לא יכנס אדם להר הבית במקלו ובמנעלו ובאפונדתו וכו'. ורקיקה מקל וחומר... ומקל וחומר, חומר קדושת חרדת קודש, מדרגות, מסביב להר הבית. רקיקה מק"ו. מקדשי תיראו, בזיון מק"ו. ועל גבי זה, ומסביב לזה, הקו הזה והסנטימטר הזה, ובחרדה ופחד מסביב לסביבה, להר הבית, הר בית ד' אלקינו. וכל המחקרים וכל החיטוטים האלו, איזה צד שנקרא לזה. המכונים הלכתיים והמכונים מדעיים, נדחים מקל וחומר! מקדשי תיראו! ומתוך כך, מתוך האחיזה, במקדשי תיראו. ומתוך כך המשך הבנין והקידוש השם וההארה הכללית על כל ישראל בכל המרומים של "יֵלְכוּ מֵחַיִל אֶל

חָיִל יֵרָאֶה אֶל אֱלֹהִים בְּצִיּוֹן".

#ראשי