הרב מרדכי אליהו זצ"ל

"אין כיום רב בעולם שיכול להתיר עלייה להר הבית. צריך לקרוע קריעה שיהודים שומרי תורה ומצוות קוראים לעלייה המונית להר הבית"

(ראיון לעיתונות)

#photo

תנועת "מורא מקדש" קמה ע"י אנשי תורה ואמונה, השואפים להביא לידי ביטוי והעצמה, את דעת התורה, הפשוטה הברורה והמקובלת, בדבר היחס הנכון אל מקום המקדש והר בית ד'.

מורא מקדש