הרב אברהם שפירא זצ"ל

"אסור לכל אדם להיכנס לשטח [הר הבית] כיוון שלא נתבררו הגבולות של השטח המקודש ואין לנו טהרה בימינו והוא מהאיסורים החמורים הקיים עד ביאת משיח צדקנו"

(החלטת הרבנות הראשית התשמ"ו)

צפה בסרטון

#הרבאברהםשפירא #הרהבית #עליתיהודים #עליה

תנועת "מורא מקדש" קמה ע"י אנשי תורה ואמונה, השואפים להביא לידי ביטוי והעצמה, את דעת התורה, הפשוטה הברורה והמקובלת, בדבר היחס הנכון אל מקום המקדש והר בית ד'.

מורא מקדש