הרב אברהם שפירא זצ"ל

"אסור לכל אדם להיכנס לשטח [הר הבית] כיוון שלא נתבררו הגבולות של השטח המקודש ואין לנו טהרה בימינו והוא מהאיסורים החמורים הקיים עד ביאת משיח צדקנו"

(החלטת הרבנות הראשית התשמ"ו)

צפה בסרטון

#הרבאברהםשפירא #הרהבית #עליתיהודים #עליה