א. אדום וישמעאל
 

המאבק בין ישראל לארבע המלכויות נרמז כבר בתחילת ספר בראשית.

ר"ש בן לקיש פתר קריא בגליות, "והארץ היתה תהו" זה גלות בבל - שנאמר (ירמיה ד) "ראיתי את הארץ והנה תהו". "ובהו" זה גלות מדי – "ויבהילו להביא את המן" (אסתר ו). "וחושך" זה גלות יון - שהחשיכה עיניהם ש...

בסרטון זה בא לידי ביטוי יחסו התקיף והמוחלט של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, נגד עליה להר הבית. בסרטון מופיעות שלוש הקלטות נדירות של הרב עצמו, וכן דעתם של שישה מתלמידיו הקרובים ביותר, כולל בנו הרב יוסף אליהו זצ"ל. כמו כן מובאים ציטוטים בנושא, לא כל כך ידועים, משני ספרים שכתב הר...

לגיליון זה מצורף מכתב תמיכה בארגון מאת הגאון הרב דוד לאו הרב הראשי לישראל ויו"ר מועצת הרבנות הראשים ומאמרים מאת הרב אביגדור נבנצל והרב זלמן קורן.

המאמר המרכזי עוסק בשיטת הרצי"ה בדבר איסור העליה להר הבית בזמן הזה. למאמר מצורף לקט עדויות מתלמידי הרצי"ה על יחסו של רבנו לעל...


 

"מרן הרב (הרב גורן) הזכיר, כשנפגשנו אז, באותו יום רביעי. אי אפשר לשכוח את אותו יום רביעי. אני נזכר... באו לקחת אותי, קראו לי, פתאום: הרב צבי יהודה... בא מנחם. נבהלתי, למטה מחכה זחל"ם. נו טוב, פעם ראשונה בחיי ישבתי על מין כֶלי כזה... לא ידעתי איך יושבים פה. אז הוא סיד...

והלכה למעשה, והלכה עובדתית, של קדושת מקום מקדשנו, קדושת הר הבית. שהלכה שבמשנה שם (מסכת ברכות פרק ט משנה ה): לא יכנס אדם להר הבית במקלו ובמנעלו ובאפונדתו וכו'. ורקיקה מקל וחומר... ומקל וחומר, חומר קדושת חרדת קודש, מדרגות, מסביב להר הבית. רקיקה מק"ו. מקדשי תיראו, בזיון מ...

Please reload

תנועת "מורא מקדש" קמה ע"י אנשי תורה ואמונה, השואפים להביא לידי ביטוי והעצמה, את דעת התורה, הפשוטה הברורה והמקובלת, בדבר היחס הנכון אל מקום המקדש והר בית ד'.

מורא מקדש